GIỚI THIỆU CHUNG  

 

1. Đặc điểm, tình hình:

1.1. Tên đơn vị: Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 61, Khu Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 0433.866407; địa chỉ trang Website: thcsngosylienchuongmy.edu.vn

- Trường thành lập tháng 8 năm 1983, ban đầu có tên là trường Chuyên toán huyện Chương Mỹ, đến tháng 11 năm 1997 thực hiện Quyết định số 1455-QĐ/UB ngày 07/11/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trường đổi tên thành trường THCS Ngô Sỹ Liên. Ở mỗi thời kì, nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với yêu cầu của xã hội, theo đúng quy định của pháp luật.

1.2.Mô hình hoạt động: Chất lượng cao

1.3. Cơ cấu tổ chức:

1.3.1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018: 43, chia ra:

- Ban Giám hiệu: 03; trình độ Thạc sĩ: 01, Đại học: 02

- Giáo viên: 35, trình độ Thạc sĩ 01; Đại học: 33, Cao đẳng: 01.

- Nhân viên: 05; trình độ Đại học: 01, Cao đẳng: 01, Trung cấp: 03.

- Biên chế: 40

- Hợp đồng: 3

- Số đảng viên: 26.

1.3.2. Học sinh. Nguồn tuyển sinh: Học sinh của 4 khu phố: Bắc Sơn, Bình Sơn, Yên Sơn, Hoà Sơn của thị trấn Chúc Sơn và học sinh trong toàn huyện có nguyện vọng về học tập, rèn luyện tại nhà trường.

          - Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ, của Phòng Giáo dục và đào tạo, các phòng, ban của huyện, của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thị trấn Chúc Sơn. Sự quan tâm phối kết hợp của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội tại địa phương. Các tổ chức trong nhà trường phối hợp nhịp nhàng, làm việc khoa học, có hiệu quả.

- Tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu.

- Học sinh hiếu học, ngoan ngoãn, có ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên.

- Địa bàn cư trú của học sinh rộng, trường nằm trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn - trung tâm kinh tế, chính trị của huyện.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện theo thông báo kết luận số 18 của Ban thường vụ Huyện uỷ Chương Mỹ khóa XX về xây dựng trường THCS Ngô Sỹ Liên thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện, nhiệm vụ của trường: huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học ở 4 khu phố cũ của thị trấn Chúc Sơn và tuyển trong toàn huyện nguồn học sinh đảm bảo chất lượng để tiếp tục học chương trình giáo dục của cấp THCS, nhằm đáp ứng mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp.

3. Tóm tắt quá trình phát triển nhà trường.

- Được thành lập từ năm 1983, với chức năng, nhiệm vụ là bồi dưỡng đội tuyển của huyện để tham gia kì thi học sinh giỏi các cấp. Vì vậy ban đầu trường có tên là trường phổ thông cấp II Chuyên toán và quy mô nhỏ, hẹp, mỗi khối chỉ có 1 lớp, mỗi lớp có từ 25 đến 35 học sinh. Đến năm 1997 thực hiện chủ trường của Bộ GD&ĐT xóa bỏ trường chuyên ở cấp cơ sở, trường đổi tên thành trường THCS Ngô Sỹ Liên và thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở giai đoạn cách mạng mới. Quy mô, tính chất giáo dục của nhà trường mở rộng. Đến nay nhà trường đã có 18 lớp với 746 học sinh, các tổ chức đoàn thể, tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường đầy đủ, hoạt động có chất lượng hiệu quả. Trải qua 35 xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố và quốc gia, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn Thị trấn Chúc Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. 

Chân dung Nhà sử học Ngô Sỹ Liên

Danh nhân Ngô Sỹ Liên là nhà sử học của Việt Nam ở thế kỷ XV (không xác định rõ năm sinh và năm mất, chỉ biết ông thọ khoảng 99 tuổi). Ông người làng Chúc Lý, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Tây (nay là thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).
Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427), đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ ba đời vua Lê Thái Tông (1434 – 1442). Dưới triều nhà Lê, ông giữ chức Đô ngự sử đời vua Lê Nhân Tông (1443 – 1459) rồi Lễ bộ hữu thị lang, Triều liệt đại phu kiêm Quốc tử giám tư nghiệp, kiêm sử quan tu soạn đời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497).
Ông hoạt động trong hai cơ quan chuyên trách về văn hóa và giáo dục là Quốc tử giám và Quốc vụ viện. Năm 1479, ông biên soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư gồm 15 quyển. Đại Việt Sử Ký toàn thư là bộ chính sử Việt Nam làm theo lối biên niên, viết bằng chứ Hán do Ngô Sỹ Liên biên soạn trên cơ sở chỉnh lý và bổ sung từ hai bộ chính sử “Đại Việt Sử Ký” của Lê Văn Hưu (1272) và”Sử Ký Tục biên” của Phan Phu Tiên (1455).
Như vậy, Ngô Sỹ Liên là người kế tục xuất sắc sự nghiệp của các bậc tiên hiền như: Trần Tấn, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên … và ông cũng là người mở đường cho các vị như: Phạm Công Trứ, Dương Mao, Hồ Sĩ Dương sau này.
Nhà sử học Ngô Sỹ Liên đã có những cống hiến to lớn trong việc biên khảo chính sử nước nhà. Ông thật xứng đáng với bốn chữ được khen tặng “KẾ VÃNG KHAI LAI”.