Kìa trống đang gọiTùng! Tùng! Tùng! Tùng...Vào năm học mớiRộn vang tưng bừng.